ໂອ໊ຍເນາະຊຸມເຈົ້າກະດາຍ😂#ຈຸດພີກັດວົງວຽນຫ້ວຍຂຸ່ມ😬

ໂອ໊ຍເນາະຊຸມເຈົ້າກະດາຍ😂#ຈຸດພີກັດວົງວຽນຫ້ວຍຂຸມ😬ເມືອງໄຊແຂວງອຸດົມໄຊ

ຂໍອານຸຍາດທຸກຄົນເດິ້

ຄິບທີຂ້ອຍເອົາລົງກະບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາຄິດຮ້າຍຫຍັງຂ້ອຍເຫັນລຸ້ນນ້ອງ

ຂະເຈົ້າເອົາລົງຂ້ອຍເລີຍບອກຂະເຈົ້າສົ່ງໄຫ້ບໍ່ແມ່ນວ່າຂ້ອຍມີເຈດຕະນາ

ທີ່ມາ

.

.

.

ຊີເອົາຄິບລົງແບບບໍ່ດີດອກຂ້ອຍກະບໍ່ຄິດວ່າເອົາລົງລະຊີມີຄົນມາເວົ້າໄຫ້ຫຼາຍປານນີ້

ຄລິບ