ສັງຄົມລາວນັບມື້ນັບມື້ຢູ່ຍາກຂື້ນ

ໂຫດເກີນ ! ຊາຍຖືກຄາ ດຕະກຳ ຄືນທີ 10/1/2023 ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສິນໄຊ ຜົ້ງສາລີ.

ສ່ວນສາເຫດ ແລະ ລາຍອຽດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງສືບສວນ-ສອບສວນ

….

….

…..

…..