ປາເຢັ້ວຊາ ລໍ່…Day8

ມື້ຫ້ອງດຳ ມາໃນຊຸດຂ້າງໜຶ່ງຄືຄວາມເປັນລາວ ແລະ ອີກຂ້າງໜຶ່ງຄືຄວາມເປັນມົ້ງ.

ພາກພູມໃຈທີ່ສຸດທີ່ເກີດມາເປັນຄົນລາວ ຊາດລາວ🇱🇦🥰🥰🥰

ພາກພູມໃຈທີ່ສຸດທີ່ເກີດມາເປັນຄົນລາວ ຊາດລາວ🇱🇦🥰🥰🥰