ລ່າສຸດລາວລົ່ນມາຢູ່ອັນດັບ2ມຽນມາຂຶ້ນແທນອັນດັບ1ຂອງຜົນການ3ໂຫວດ

𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐄| CAN’T WAIT FOR PRILIMINARY MU 2022✨
• MYANMAR
• LAOS
• PHILIPPINES

• THAILAND
• INDONESIA
• MALAYSIA
• CAMBODIA
• SINGAPORE

• VIETNAM